Spara energi med
gemensam el

Ekonomiskt - Miljövänligt - Användarvänligt

Spara energi med
gemensam el

Ekonomiskt - Miljövänligt - Användarvänligt

IMD – framtidens gemensamma ellösning

Välkommen till Enstream Energy AB – din partner för IMD och framtidens hållbara energilösningar!

Vi stödjer hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i införandet av Individuell Mätning och Debitering (IMD), även känt som gemensam el. Detta möjliggör minskade elnätskostnader samtidigt som varje hyresgäst och bostadsrättsinnehavare endast betalar för sin egen energiförbrukning. Genom att välja IMD hos oss kan du ta ett stort steg mot en energieffektiv och hållbar framtid.

Kontakta oss idag för att få mer information och ta det första steget mot en mer effektiv och hållbar elektricitetslösning. Vi ser fram emot att få vara er partner på er resa mot en mer hållbar och effektiv energiframtid.

IMD gemensam el

IMD för bostadsrätter – en smart lösning

Att dela elanvändningen med IMD erbjuder medlemmarna i bostadsrättsföreningar betydande fördelar. Varje bostadsägare bidrar endast till ett kollektivt elabonnemang per byggnad, vilket innebär kostnadseffektivitet och smidigare förvaltning.

  • Rättvis resursfördelning. En balanserad och rättvis kostnadsstruktur skapas genom att varje individ betalar för sin faktiska förbrukning, vilket säkerställer en korrekt fördelning av kostnaderna.
  • Miljömedvetenhet. Genom ökad medvetenhet minskar energianvändningen, vilket leder till en positiv miljöpåverkan och främjar hållbarhet.
  • Enkel betalning. Gemensam el med IMD el för lägenheterna ger medlemmarna i bostadsrättsföreningen en stor fördel genom att endast behöva betala för ett elabonnemang per hus.
  • Ekonomiskt fördelaktigt. Boende har kontroll över sina kostnader och kan effektivt fördela utgifterna, vilket ger ekonomiska fördelar och stabilitet.

Mer information om IMD

IMD, eller individuell mätning och debitering, innebär att boende i flerbostadshus betalar för sin egen energiförbrukning av värme, el och varmvatten. I Sverige infördes begränsade krav på IMD för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus halvårsskiftet 2021.

Kravet gäller om andra energibesparande åtgärder inte sänker energianvändningen till en viss nivå. Från juni 2022 infördes krav på IMD vid nyproduktion och vilken information som ska tillhandahållas.

Optimera din bostadsrättsförenings eller fastighets energikostnader med IMD– gemensam el – den perfekta lösningen för att maximera besparingar och effektivisera energianvändningen.

Kraven på IMD delas in i två huvudkategorier:

  • Krav vid nyproduktion av flerbostadshus. Från och med 1 juni 2022 krävs installation av IMD för tappvarmvatten vid nyproduktion. Det finns inga krav på IMD för värme vid nyproduktion.
  • Krav på befintliga flerbostadshus. Från 1 juli 2021 måste befintliga flerbostadshus installera IMD för värme och tappvarmvatten under vissa förhållanden, såsom ombyggnad eller väsentliga ändringar i installationerna. Kravet gäller för hus med en energiprestanda över vissa tröskelvärden och som har en central värmedistribution. Alternativ för att möta kraven inkluderar installation av IMD-system, energieffektiviserande åtgärder eller att visa att installationen av IMD för värme inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbar.

IMD

Ett flexibelt och användbart system

IMD är användbart för många, inklusive hushåll, företag, offentliga institutioner, fastighetsägare och energiaktörer. För hushåll möjliggör det övervakning och optimering av elförbrukningen, vilket kan minska kostnader och miljöpåverkan.

Företag och industrier drar nytta av skalbarheten och anpassningsmöjligheterna för dataanalys och rapporter för energiförvaltning. Offentliga institutioner minskar driftskostnader och uppfyller hållbarhetsmål.

Fastighetsägare attraherar hyresgäster med moderna och energieffektiva miljöer. Energiaktörer förbättrar distributionseffektivitet och kundservice. IMD-el erbjuder en flexibel och skalbar lösning för effektiv och hållbar energiförvaltning i olika miljöer.

Frågor och svar om IMD

Kan IMD hjälpa oss att spara el?

Absolut! IMD ger dig en detaljerad överblick av elförbrukningen i din byggnad, vilket är avgörande för effektiv energihantering. Genom exakta mätningar kan du identifiera områden där energibesparingar är möjliga.

Hur fungerar IMD för fastighetsägare?

IMD erbjuder en heltäckande lösning för fastighetsägare. Vi tar hand om allt från korrekt avräkning och fakturering av nätkostnader till hyresgästerna, inklusive fördelning och fakturering av gemensamma faciliteter om så önskas.

Varför bör vi överlåta mätning och energiadministration till er?

Våra etablerade rutiner och system säkerställer korrekt hantering av data och kostnadseffektivitet. Att överlåta dessa uppgifter till oss frigör din tid och resurser för andra viktiga områden av fastighetsförvaltningen.

Låt oss bli din partner för gemensam el!

Vi är inte bara experter på att samla in och analysera data, vi är också din guide till att maximera fördelarna som fastighetsägare. Med vår expertis inom insamling och användning av information, kan vi hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för att optimera din fastighetsverksamhet.

Vi erbjuder kompletta lösningar som omfattar allt från mätteknik och installation till insamling av mätdata – de avgörande komponenterna för att digitalisera och effektivisera energihanteringen i fastigheter. Vår fokuserade approach gör det lätt för våra kunder att förstå värdet av våra produkter och tjänster samt hur de kan dra nytta av dem.

Vi skräddarsyr lösningar efter dina specifika behov och mål. Med vår expertis inom är vi redo att hjälpa dig skapa en mer rättvis och lönsam elkostnadsfördelning.

Kontakta oss idag för att ta nästa steg mot en effektivare fastighetsförvaltning!

Spara på energikostnaderna med gemensam el