Energiförvaltning och service

Vi optimerar din fastighets prestanda

Genom skräddarsydda tjänster inom energiförvaltning och professionell service strävar vi efter att optimera din fastighets prestanda, minimera energiförbrukning och säkerställa korrekt funktion hos varje system.

Vi uppmuntrar till att inte slösa energi och arbetar tätt med er från analys till driftsättning, som totalentreprenör enligt ABT 06 för att erbjuda en trygg helhetslösning med fullt ansvarstagande.
I våra projekt upprätthåller vi kontinuerliga avstämningar med beställaren för att säkerställa att allt följer planen och för att ni ska känna er trygga genom hela processen.

Är du i behov av kompetent energiförvaltning? Välkommen att kontakta oss på Enstream – vi hjälper dig hela vägen. 


Digital övervakning och optimering av drift

Vi övervakar och optimerar kontinuerligt ert energisystem för att ge er en detaljerad översikt över energianvändningen och förslag på förbättringar av energieffektiviteten.

Genom att ansluta er fastighet till våra mjukvarusystem möjliggör vi konstant övervakning och enkel detektering av eventuella fel i energisystemen, med möjlighet att styra och övervaka systemen på distans.

Detta leder till optimering av fastighetens energiförbrukning och minskar onödig uppvärmning.

energiförvaltning och service

Smarta system för styrning

Vi erbjuder en smartare styrning av era värmesystem genom anslutning till våra mjukvarulösningar, vilket möjliggör snabbare upptäckt av avvikelser och kontinuerlig rapportering för en bättre inomhusmiljö med lägre energiförbrukning.

Våra erfarna fastighetstekniker genomför regelbundna besök för att utföra detaljerade kontroller av era system, vilket resulterar i personlig återkoppling efter varje besök.

Antalet besök varierar beroende på behov, fastighetens storlek och skick samt antalet system. Vi rekommenderar generellt cirka fyra besök per år för att säkerställa optimal prestanda.

All återkoppling sparas i en molntjänst med full historik över fastighetsdata och åtgärder, och ni har en dedikerad kontaktperson för alla era behov och frågor.

Energiförvaltning – så fungerar det

  • Energikartläggning. Våra experter besöker fastigheten för att granska klimatskalet, installationer och andra energirelaterade faktorer. Analyserar energianvändningens fördelning och ger insikter.
  • Nättariffoptimering. Vi identifierar besparingar genom noggrann analys av el-, värme- och vattenabonnemang. Minskar fasta avgifter och taxor.
  • Energi- och driftoptimering. Ger åtgärdsförslag och kostnadsbedömningar baserat på energikartläggningen. Anpassar befintliga system och föreslår nya investeringar.
  • Driftövervakning. Digital övervakning av tekniska installationer för avvikelsenotering. Löpande bedömning och åtgärd av larm, inklusive årliga platsbesök för teknikgenomgång.
  • Månadsvis rapportering. Skriftlig rapport om viktiga händelser, energiförbrukningsstatistik och tekniska avvikelser.
  • Årlig rapportering. Presenteras på möte av energiexpert med genomgång av årets händelser och utveckling på energiområdet. Konkreta förslag för ytterligare förbättringar av fastighetsdriften.

Välkommen att kontakta oss på Enstream – vi hjälper dig hela vägen mot en fungerande energiförvaltning med tillhörande service. 

Vi hjälper dig att optimera din fastighet