Bergvärme

En ledande leverantör av bergvärme

Bergvärme erbjuder en konstant och pålitlig temperatur. Vi på Enstream Energy AB är det pålitliga och kvalificerade valet för den som överväger bergvärme – en effektiv och miljövänlig uppvärmningsmetod. Genom att utnyttja den naturliga värmen i berget, som förblir stabil året runt, kan du värma ditt hem med gott samvete och minimal miljöpåverkan.

Vi är specialister på snabb och hållbar installation av värmepumpar och har genom att leverera högkvalitativt arbete expanderat snabbt och byggt upp en lojal kundkrets. Våra erfarna installatörer ser till att din värmepump installeras korrekt och garanterar en stabil drift under många år framöver.

Låt oss vara din partner för bergvärmeinstallation – du kommer inte att bli besviken.


Dra nytta av lagrad solenergi

Genom att dra nytta av den lagrade solenergin i marken kan ni värma er fastighet på vintern och kyla den på sommaren med hjälp av bergvärme. Genom att investera i en bergvärmepump kan ni reducera era energikostnader med ungefär en fjärdedel av den totala energiförbrukningen för er fastighet.

Beroende på era förhållanden kan ni förvänta er en markant sänkning av era värmekostnader, eventuellt med upp till hälften. För fastigheter som behöver kylning kan detta behov tillgodoses nästintill kostnadsfritt genom att dra nytta av svala borrhål under sommarhalvåret.

Genom en noggrann analys av er fastighet kan vi beräkna den tidsram då er investering kan förväntas vara återbetald. Med en modern bergvärmepump kan ni sänka era uppvärmningskostnader med upp till hälften, samtidigt som ni ökar fastighetens värde inför framtida försäljning. Dessutom bidrar ni avsevärt till miljön genom att övergå till förnybar energi.

Bergvärme

Fem fördelar med bergvärme

  • Långsiktig ekonomisk besparing genom minskade uppvärmningskostnader.
  • Miljövänlig energikälla med låga koldioxidutsläpp.
  • Stabil och pålitlig energiförsörjning oberoende av väderförhållanden.
  • Möjlighet till passiv kylning på sommaren, vilket minskar behovet av luftkonditionering.
  • Minimalt underhåll och lång livslängd för systemet, vilket ger långsiktig pålitlighet och komfort.

Så här fungerar bergvärme

Bergvärme utnyttjar den solenergi som lagrats i marken och ersätter därmed behovet av fjärrvärme som primär värmekälla. Genom att borra hål ner i berggrunden till en konstant temperatur på 6-8°C året runt kan en köldbärarvätska cirkulera. Denna vätska värms upp av berget och transporteras tillbaka till värmepumpen, där energin utvinns och distribueras i fastighetens värmesystem. Den nedkylda köldbäraren återförs sedan till berget för att hämta ny energi, vilket möjliggör en kontinuerlig cykel av värmeproduktion och energiutnyttjande.

Det är därför du ska anlita oss för installation av  bergvärme – vi har lång erfarenhet och vet vad som fungerar. Alla våra uppdrag är ansvarsförsäkrade och vi lämnar självklart garanti på utfört arbete.
Välkommen att kontakta oss idag!

Värm upp huset direkt från naturen