Frånluftsåtervinning

Återvinn värme – spara pengar

Frånluftsåtervinning, även kallat FX eller FTX, är en effektiv metod för att återvinna energi från den varma luften som blåses ut ur fastigheten. Genom användning av frånluftsvärmepumpar kan man både spara energi och förbättra inomhusluftens kvalitet.

Vi på Enstream Energy AB har lång erfarenhet av att utvärdera potentialen för frånluftsåtervinning i olika fastigheter. Varje fall är unikt och vi skräddarsyr lösningar med fokus på ekonomi och driftsäkerhet efter att ha analyserat förutsättningarna i er fastighet.

Genom modern frånluftsåtervinning kan uppvärmningskostnaderna minskas med upp till 40 procent, vilket innebär att den tidigare förlorade energin nu återanvänds på ett effektivt sätt.

Hör av dig om du vill veta mer!


Frånluftsåtervinning – så fungerar det

Hur fungerar då frånluftsåtervinning? Inomhusluften som ventileras ut passerar genom ett värmeåtervinningsbatteri som innehåller en köldbärarvätska. Denna process resulterar i att värmeenergin överförs till köldbäraren och luften kyls ner. Den uppvärmda köldbärarvätskan pumpas sedan vidare till en värmepump, där energin utvinns och återförs till fastighetens värmesystem. På så vis kan den värmeenergi som finns i inomhusluften återanvändas.

Enstream är med er genom hela processen, från analys och förslag till lösningar till genomförande och driftsättning. Som totalentreprenör ansvarar vi för alla delar och håller kontinuerliga avstämningar med er som beställare för att säkerställa att projektet följer planen.

frånluftsåtervinning

Fördelar med frånluftsventilation

  • Energiåtervinning. Genom att återvinna värme sparar frånluftsventilation energi och minskar driftskostnaderna över tid.

  • Platsbesparing. Dess kompakta design kräver minimalt utrymme för installation, vilket är idealiskt för trånga eller kompakta bostäder.

  • Kontrollerat luftflöde. Jämfört med självdragsventilation ger frånluftsventilation ett mer precist och reglerat luftflöde, vilket säkerställer en konstant och behaglig inomhusmiljö.

  • Sommarfunktion. Den fortsätter att ge effektivt luftflöde även under sommarmånaderna och erbjuder därmed komfort året runt.

  • Mindre väderberoende. Till skillnad från självdragsventilation är frånluftsventilation mindre känslig för yttre väderförhållanden, vilket ger stabilitet och pålitlighet.

  • Undertryck och fuktskador. Skapar undertryck i huset, vilket minskar risken för fuktskador och förbättrar inomhusmiljön.

  • Luftreningsmöjligheter. Möjlighet att integrera luftreningsfunktioner vid uteluftsdonen för att förbättra luftkvaliteten och skapa en hälsosam inomhusmiljö.

Sänker kostnaderna för både värme och svalka

Vill du sänka dina uppvärmningskostnader så är frånluftsåtervinning en smart investering. Både mängden luft som kommer in likväl och mängden luft som kommer ut ur huset kan styras. Både till- och frånluften passerar aggregatet och värmen i frånluften överförs till den luft som kommer in. Sedan sprids värmen ut i din bostad. Flödet av frånluft kontrolleras av fläktar och transporteras vidare till ett aggregat där värmen återvinns för att sedan spridas ut i luften igen.

De normala energiförlusterna som finns i ett hus försvinner och kostnaderna för både värme och kyla sjunker.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att installera ett smart system för frånluftsåtervinning. 

Spara energi med frånluftsåtervinning